Phần mềm máy kiểm tra sức khỏe

Phần mềm máy kiểm tra sức khỏe

Giá: LIÊN HỆ

- Sau một thời gian phân phối trên thị trường một số khách hàng không còn phần mềm vì nhiều lý do công ty xin tải một số phần mềm các bác có thể tải về máy 

1 : Máy đời đầu bán 2013-2014
http://www.mediafire.com/file/ffsf3uqy6g6sq16/DOIDAU_3.9.0.exe
2 : Máy đời mới nhất 3.9.4
http://www.mediafire.com/file/j8p399sbgi3ydca/EN_3.9.4.exe
3: Nhỏ cặp sách đen 3.9.0
http://www.mediafire.com/file/8cv8gsnvb8l7z2x/NHO_CAPXACH_DEN_VI_3.9.0.exe
4 : Nhỏ dây xanh 3.9.4
http://www.mediafire.com/file/wivw7g903wfui2k/NHO_DAYXANH_VI_3.9.4.exe
5 : Nhỏ hộp cứng đen 3.9.0
http://www.mediafire.com/file/ielcde9l6sw7oli/NHO_HOPCUNG_DEN_VI_3.9.0.exe
6 : To quét cả bàn tay 
http://www.mediafire.com/file/xhvfd6ojvgdqcb0/TO_CABANTAY_VI_3.9.0.exe
7: Máy to mầu trắng 
http://www.mediafire.com/file/ce426nr9nnqwmpa/TO_TRANG_VI_3.9.0.exe
8 : To mầy xanh 
http://www.mediafire.com/file/k4nb2xn6k6p1a6j/TO_XANH_VI_3.9.0.exe
9 : phần mềm năm 2017 
http://www.mediafire.com/file/2xwldrkhstucq5l/VI_3.9.6.exe

Sản phẩm liên quan