Máy nội soi dạ dày đại tràng mini

Price: 30,000,000 VNĐ