Máy nội soi tai mũi họng kỹ thuật số mini kết nối USB

Price: 25,000,000 VNĐ